Latterforløbet hos KRIFA Aalborg – Del 3

Latterforløbets effekt på den enkelte medarbejder

I sidste blog delte jeg resultatet af latterforløbet set i forhold til de enkelte teams samt på tværs af teams. Her vil jeg dele de to mest markante forskelle et latterforløb har gjort for den enkelte medarbejdere.

Medarbejder trivsel

For sidste del af spørgeskemaet spurgte jeg mere ind til den enkeltes medarbejderes trivsel. Selv om flere undersøgelser har vist at latter er godt for vores generelle mentale og fysiske sundhed, så er et latterforløb på en måned forkort tid til at sige om det har nedbragt sygefraværet og stress.

Latter giver energi

Den mest markante ændring er ved spørgsmålet: ”Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet?”, hvor der i perioden er sket en forbedring på 25%. Det kan tyde på, at latteren har givet medarbejderne mere energi og overskud i deres arbejdsliv, således at der er bedre mulighed for også at have overskud på hjemmefronten.

Latter giver ro og afslappethed

Og der er sket en forbedring i ”Har du følt dig rolig og afslappet” på lidt over 10%. Dette er sket til trods for at nogle medarbejdere i starten gav udtryk for at de oplevede det som grænseoverskridende at deltage i latter øvelserne.

Mere latter på arbejdspladserne

På mange måder har jeg fået bekraftet mine teser i forhold til latteren effekt på trivslen på arbejdspladsen. Og resultaterne passer meget godt i overensstemmelse med de konklusioner man har lavet studier på i udlandet.

Jeg vil dog glæde mig til at samarbejde med endnu flere virksomheder og organisationer, for at se om hvilken forskel latteren og et latterforløb kan gøre hos den enkelte virksomhed. For der vil være forskel på det udgangspunktet, medarbejderne, ledelsen og organisationen i den enkelte virksomhed, har. Men jeg er sikker på at latteren vil have en positiv effekt hos alle organisationer.

 

Se mere om latterforløb her 

Call Now Button