Relationskickstart dit team og opnå mere effektivitet

 

Styrk dialogen medarbejdere imellem!

Få skabt mere tillid og sammenhold!

Skab de gode resultater!

 

”… det tyder på at det er medarbejdertilfredshed, der forårsager gode resultater, snarere end det er gode resultater, der tillader en virksomhed i at investere i medarbejdernes tilfredshed”

(Alex Edmands, Prof. i finansiering på London Business School).

Tilfredse medarbejdere giver de gode resultater, og når vi styrker dialogen, tilliden og sammenholdet, så styrker vi også medarbejdertilfredsheden.

Måske ser jeres hverdag som virksomhed således ud:

 • I står måske overfor en organisationsændring, som vil kræve sammenlægning af teams og afdelinger og derfor er det – mere end nogensinde – afgørende, at der etableres en god dialog, en god relation, så der kan udvikles et optimalt samarbejde i den nye konstellation.
 • I vækster kraftigt i virksomheden. Mange nye kollegaer og I ser det som vigtigt at de hurtigt og let bliver en del af teamet.  I ønsker at tage jeres forbehold i forhold til en eventuel forringelse af dialogen og relationen på grund af en dynamisk hverdag, hvor alle skal løbe hurtigere.
 • Måske går det godt i jeres organisation, men dialogen og relationen kan godt blive endnu bedre, og du ved at ved at blive endnu bedre så kan I som virksomhed opnå større resultater.

Hvad hvis du som leder kunne få en arbejdsplads hvor:

 

 • Dine ansatte frit kan komme til dig som leder hvis der er noget som fylder for dem – og intet holder dem tilbage for at være den bedste medarbejder de kan være?

 

 • At du åbent kan gå til dine medarbejder hvis der er emner som skal drøftes, Uden at frygte at det vil påvirke deres motivation. Hvis du kommer til at udtrykke dig forkert?

 

 • Der er plads til Ideer, viden og tanker som deles nedefra og op og omvendt for virksomhedens bedste.

 

Måske du frygter at medarbejderne ikke kan tale sammen, at der skabes kliker og at dialog, vidensdeling og teamspirit ikke vil komme til at blomstre.

 

Det vil måske påvirke arbejdstrivsel, og dermed produktiviteten, effektiviteten, og i den sidste ende ancienniteten blandt medarbejderne?

Jeg kan hjælpe med at styrke relationerne og dialogen så jeres arbejdsplads får de bedste forudsætninger for at lykkes.

Hvorfor dialog har indflydelse på personlig effektivitet

 

Jeg hedder Søren Dinitzen og jeg tror på at vi som mennesker kan gøre rigtig meget når vi giver plads til den gode dialog.

 

For ofte sker konflikter eller miskommunikation fordi vi sender budskabet fra et “dårligt fundament” – vi er måske stressede, irriterede, ufokuserede.

 

Hvis vi som mennesker øver os i at få et godt udgangspunkt før vi skal kommunikere. Så vil dialogen blive så meget bedre og mere konstruktiv.

 

Men vi skal starte med os selv, og så skal vi give plads på arbejdspladsen til den gode dialog.

 

Dialogen påvirker vores energi, fokus og motivation! Jo bedre vi er til, som mennesker imellem, at føre en god dialog, jo bedre er vi til at tale og lytte til hinanden.

Arbejdsglæde vs. arbejdslyst

 

Når jeg ser på arbejdslyst kontra arbejdsglæden, så er arbejdslyst et begreb som er mere omfavnene. Glæde hænger sammen med jubel, fryd og triumf, men et arbejdsliv byder på så meget mere end det, og det er her arbejdslyst kommer ind. Det er mere end en følelse. Det er appetit på at arbejde, gejsten til at ville arbejde og virkelyst. Arbejdslyst er på mange måde mere jordnært. Selv om jeg er stor fan af arbejdsglæde – det er så fedt, og det er noget vi alle fortjener.

 

Og har vi appetit og gejst til at arbejde, så skaber vi bedre resultater, vi er mere effektive.

Du har som leder måske tidligere prøvet:

 

 • Teambuilding øvelser
 • Foredrag om trivsel, effektivitet, arbejdsglæde m.m.
 • Læst diverse bøger om arbejdsglæde og trivsel m.m.

 

Du har måske oplevet at det ikke rykker på den lange bane. Det er en hyggelig oplevelse som medarbejderne kan tænke tilbage på i nogle måneder, men som ikke skaber vedvarende forandring.

 

KAN du genkende det? Du er på ingen måde den første!

 

Men det kan lade sig gøre at få vedvarende effekt og skabe en kulturændring som tillader den gode dialog og den gode trivsel på arbejdspladsen.  

 

Teambuilding og foredrag, diverse bøger er fremragende til at hente inspiration og give et lille quick fix. Men det sjældent at det skaber en kulturel forandring i organisationen. En kultur hvor der er plads til dialog, glæde, trivsel og teams som sparker røv.

 

Hvad skal der til

Jeg tror på at forandringer sker over tid, og med de rigtige rammer, øvelser, viden og guidens så skabes større forandring.

 

Mere vedvarende forandringer.

 

Og så tror jeg på at hvis du som leder tør gå foran, så skabes der resultater.

En relationskickstartende workshop samt efterfølgende dialogforløb vil sikre dig at virksomheden får:

Resultat

 

 • Større tillid mellem alle
 • I bliver bedre til at kommunikere og føre dialog
 • Styrket sammenhold
 • Alle har mere energi
 • En organisationskultur med plads til mere latter
 • Teams som sparker røv fordi de kommunikere
 • Gladere og mere positive medarbejdere

Værdi

 

 • Langt større effektivitet via virksomhedens vigtigste ressource (medarbejderne)
 • Du kan spare uger eller måneder ift relationsopbygning mellem medarbejderne
 • Se frem til færre sygedage
 • Medarbejdere der er mere loyale og er ansat længere tid.
 • Muligheden for at blive en bedre leder

Jeg tror på at, er I villige til at gå i proces, så vil jeg kunne hjælpe jer til forandringer der batter.

Er I klar til at investere i jeres medarbejdere, så de kan bidrage med en større effektivitet via bedre dialog, samarbejde og arbejdslyst?

Er i klar til at relationskickstarte virksomheden, afdelingen og/eller teamet?

Jeres investering:

Samlet pris for Workshop dag (Modul I) + efterfølgende forløb (Modul II)

 

Kr. 19.800,- EX. MOMS

 

Det er en mulighed kun at vælge Workshop Modul I, som er en halv dag på 4-5 timer. Men jeg vil som udgangspunkt anbefale at i tænker på den lange bane og tager Modul II med.

 

Workshop dag Modul I: 14.800,-

12 ugers forløb Modul II: 6.800,-*

 

*12 ugers forløbet tilbydes kun kunder som har været igennem Modul I.  

Workshop dag

Modul I

Varighed
4-5 timer
Deltagerantal
op til 50, er i flere kan der ske ændringer i pris og indhold.
Nøgleord
Dialog, reflektion, latter

Du får på dagen:

 

Øvelser som ryster deltagerne sammen
Øvelser som underbygger den gode dialog
Holdånd
Udfordring og personlig grænseflyttende øvelser
Masser af grin og latter
Faglig indspark
Værktøjer som bliver prøvet af og som i kan bruge med det samme
 I bliver mere end bare underholdt – I får en lyst til at blive bedre til Dialog

7 dage efter workshoppen modul I

 

 • Telefon møde med lederen/ansvarlig: Varighed: ca. 30 min

 

evaluering, hvor vi snakker om hvordan dagen har været, men vigtigere, hvilke forandringer er der sket på arbejdspladsen.

 

Har I bestilt modul II, taler vi lidt om hvad du og I kan forvente.

 

FÅ EN VEDVARENDE EFFEKT EFTER ET 3 MÅNEDER FORANDRINGSFORLØB.

Forløb

Modul II

Varighed
12 uger
Deltagerantal
ubegrænset, men er kun for deltager som har været på Modul I
Nøgleord
Nøgleord: Dialog, reflektion, latter, arbejdslyst, GAIS

Deltagerne og du som initiativtager og måske leder har lært mig at kende. I har lært en række værktøjer og været igennem en del øvelser på Modul I. Før at du ikke bare skal glemme værktøjerne, som jo ofte sker når hverdagen rammer os igen. Så har jeg udviklet et online aktivitets program. Med det formål at:

 

I husker øvelserne – for så bliver de hurtigere til en vane
At i øver jer
Holdånd
At i husker hinanden på hvorfor dialog og de tilknyttet øvelser her er så vigtigt!

 

Disse online øvelser vil blive sendt ud til deltagerne 3 gange om ugen og har forskellige varighed. Nogle vil skulle laves i arbejdstiden, andre kan laves når det passe den enkelte. Små enkelte øvelser alle som i direkte eller indirekte er tilknyttet workshop I, så der kommer ikke noget overraskende.

Som leder er det vigtigt at du tør gå foran. Vise vejen. Derfor har jeg også lagt 3 samtaler ind, således at du har mig at sparre med i de 12 uger. Du vil måske møde modstand eller udfordringer, og så vil jeg hjælpe dig til at få det bedste ud af situationen.

 

Er i et team på flere ledere, så kan vi afholde konferencekald. Alternativt: er der brug for ekstra individuelle sparring så er det en mulighed at tilkøbe.

 

Det får i ud af 12 ugers forløb:

 

3 leder sparring (varighed ca 45 min)
36 aktiviteter og øvelser af kortere varighed
En GAIS måling efter endt forløb.
Spot på forandringerne

Tilkøb:

 

 Latterkursus 30-60min,  pris 4.500 ex. Moms ex. Kørsel

 

 Ekstra ledersamtaler 45 min, pris 800 ex. moms (telefon)

 

 Ekstra GAIS måling: 800,- ex moms

 

 Online aktivitets modul: 2.400 pr/4 uger ex. Moms  eller 800,- pr/uge

 

 Denne model er udviklet ud fra mine 12 års erfaring som facilitator og foredragsholder.

 

 Den indledende snak kan resultere i at der kan ske justeringer. Men kun justeringer som skal sikre jer en større succes.

UDTALELSER FRA KUNDER

Hvad er GAIS?

God Arbejdslyst Indeks Score eller GAIS er et datadrevet værktøj til at måle, forstå og forbedre arbejdslyst. De grundlæggende værdier som GAIS har, passer rigtig godt med mine, ønsket om at skabe mere arbejdslyst ude på de danske arbejdspladser er også det jeg har arbejdet med de sidste 3 år. Det skal være fedt at gå på arbejde.

Call Now Button