Latterforløbet hos Krifa Aalborg – Del 2

Latterforløbets effekt mellem kollegaer

Med et ønske om at se om jeg kunne måle en effekt blandt Krifa Aalborgs medarbejdere – på en arbejdsplads hvor der generelt er en meget høj arbejdslyst og trivsel – fik jeg hjælp af National forskningscenter for arbejdsmiljø (NFA) med min første del af spørgeskemaet.

Spørgsmål omhandlende trivsel inden for de enkelte teams/arbejdsgrupper og imellem disse, blev sendt ud både før latterforløbet og efter. Jeg havde ikke forventninger om at se nogle mærkbare resultatet, da jeg fik de første spørgeskemaer ind.

For resultatet var virkelig flot!

Resultatet før og efter latterforløb

Det viste sig nemlig at Krifa Aalborg lå på score 85 inden for teamsene (på en skala fra 1-100) og 76 imellem teams. Det er meget flot. Og viser en meget flot trivsel på arbejdspladsen mellem medarbejdere.

Det spændende er så, hvordan var den oplevelse så efter forløbet.

Og her blev jeg og ikke mindst lederen hos Krifa også positiv overrasket.

For resultatet for et latterforløb så således ud:

Før score Efter score    Forskel
Inden for teamet 85 88 +3 pct/point
Mellem teams 76 82 +7 pct/point

 

Det vil sige at der på begge parametre er sket en forbedring. + 3 og +7 pct er virkelig en flot forbedring, når der ses på hvor på skalaen Krifa i forvejen ligger.

Jeg kan i Krifa Aalborgs casen konkludere at latter har haft en positiv effekt på den interne trivsel både inden for de enkelte teams og mellem teamsene.

I næste del ser jeg på et par andre parametre hvor latterforløbet har haft sin effekt. Med mere fokus på den enkelte medarbejders trivsel.

Se Del 3 her (indsæt links)

Vil du vide mere om virksomhedslatterforløb se her

Call Now Button